Informatie - Thabita Massage en Energie praktijk

Ga naar de inhoud

Informatie


Thabita Massage & Energiepraktijk is aangesloten bij SoloPartners BV.Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
 
Sinds 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg worden (Wkkgz) worden gesteld. Thabita massage en energiepraktijk voldoet aan al deze eisen.
 
Hieronder een korte uitleg:
 
Uit onderzoek is gebleken dat cliƫnten niet altijd tevreden zijn over de manier waarop zorgaanbieders hun klacht afhandelen. De afhandeling van een klacht duurt lang en gebeurt vaak op een onpersoonlijke manier. Iedereen heeft recht op goede zorg. Wanneer mensen ontevreden zijn over de zorg dan moeten zij dit kunnen uiten. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
  
Elke zorgverlener dient:
 
  • een klachtenregeling te hebben
  •  
  • de beschikking te hebben over een klachtenfunctionaris
  •  
  • aangesloten te zijn bij een geschillen instantie (SoloPartners BV)
 
Een volledige en gedetailleerde uitleg over de WKKGZ kun je vinden op de website van de rijksoverheid. Hieronder de link naar de website.

Zie hieronder de werkwijze bij een geschillenprocedure.


                 

Hieronder kunt u de privacyverklaring van Thabita Massage & Energiepraktijk downloadenDe Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
verplicht organisaties en zelfstandige beroepskrachten om een meldcode te hebben en het gebruik daarvan te bevorderen. De meldcode bestaat uit een stappenplan voor professionals bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. Doel van de wet is om professionals te ondersteunen in een tijdige en effectieve aanpak van geweld in huiselijke kring.

Hieronder kunt u de meldcode van Thabita Massage & Energiepraktijk downloaden


Thabita Stindt
Ds. K. Terpstrastraat 22
8121 AR OLST
Kvk nr.: 68847505
Created with WebSite X5
by Ilja M. Stindt
Last update: 03.02.2022
Terug naar de inhoud